Người dân làm CCCD gắn chip như thế nào khi sổ hộ khẩu bị "khai tử"?

MINH QUÂN
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Theo Luật Cư trú năm 2020, từ ngày 1/1/2023 tới đây, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú sẽ chính thức không còn giá trị sử dụng. Các cơ quan chức năng thống nhất quản lý thông tin công dân bằng dữ liệu điện tử trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Khi đó, người dân sẽ làm căn cước công dân (CCCD) gắn chip ra sao?

Nguoi dan lam CCCD gan chip nhu the nao khi so ho khau bi
 Trường hợp sổ hộ khẩu đã bị thu hồi và thông tin đã có sẵn trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì người dân vẫn có thể làm CCCD gắn chip mà không gặp trở ngại gì.

Khi người dân thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi sổ hộ khẩu đã cấp, thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về dân cư và không cấp mới, cấp lại sổ hộ khẩu.

Theo quy định, dù chuyển qua hình thức điện tử nhưng người dân vẫn cần phải làm thủ tục đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú như trước đây. Vì thế, khi đi đăng ký thường trú, tạm trú, người dân sẽ được cập nhật thông tin lên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu về cư trú thay vì sổ giấy như trước đây.


Khoản 1 Điều 5 Thông tư 60/2021 của Bộ Công an quy định, sau khi tiếp nhận đề nghị cấp CCCD gắn chip của công dân, cán bộ tiếp nhận tiến hành tìm kiếm thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lập hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD.

Trong trường hợp thông tin người dân đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và không có sự thay đổi, điều chỉnh thì sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lập hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD.

Trường hợp thông tin của người dân đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhưng có sự thay đổi, điều chỉnh thì người dân phải xuất trình giấy tờ pháp lý chứng minh nội dung thay đổi để cập nhật, bổ sung thông tin trong hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD.

Trường hợp thông tin người dân chưa có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì sẽ phải xuất trình một trong các loại giấy tờ hợp pháp chứng minh nội dung thông tin nhân thân để cập nhật thông tin trong hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD.

Vì vậy, trường hợp sổ hộ khẩu đã bị thu hồi và thông tin đã có sẵn trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì người dân vẫn có thể làm CCCD gắn chip mà không gặp trở ngại gì.

Tin liên quan