Phê duyệt Điều lệ Liên đoàn Taekwondo thành phố Hà Nội

XUÂN HÀ
Chia sẻ

Giaothonghanoi - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4182/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Điều lệ Liên đoàn Taekwondo thành phố Hà Nội.

Phe duyet Dieu le Lien doan Taekwondo thanh pho Ha Noi - Hinh anh 1
Ảnh minh hoạ 

Theo quyết định, phê duyệt Điều lệ Liên đoàn Taekwondo thành phố Hà Nội gồm 7 Chương, 28 Điều đã được Đại hội thành lập Liên đoàn Taekwondo thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2023-2028, thông qua ngày 23/6/2023, tại Hà Nội. Đây tổ chức xã hội tự nguyện của các công dân, tổ chức Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực môn thể thao Taekwondo và những lĩnh vực có liên quan đến môn Taekwondo, hiện đang sinh sống, làm việc, hoạt động hợp pháo trên địa bàn thành phố Hà Nội, tự nguyện gia nhập làm hội viên của Liên đoàn, tuân thủ Điều lệ Liên đoàn và các quy định pháp luật về hội.

Hội có mục đích là tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả; huy động mọi nguồn lực xã hội để thúc đẩy phong trào tập luyện môn Taekwondo; Phát hiện sớm những tài năng thể thao để bồi dưỡng, huấn luyện các vận động viên thành tích cao tham gia các giải đấu quốc gia và quốc tế; nâng cao vị thế, thành tích môn Taekwondo của Hà Nội; góp phần phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của Thủ đô và đất nước.

Liên đoàn Taekwondo thành phố Hà Nội có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng tự đảm bảo kinh phí hoạt động trên cơ sở tuân thủ Hiến pháp, pháp luật Việt Nam và Điều lệ Liên đoàn.

Tin liên quan