Quốc hội thông qua Nghị quyết về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô

TÔ HÀ
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Tại phiên họp chiều 15/11, với 473 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành (94,98%), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô.

Đại biểu Quốc hội ấn nút biểu quyết thông qua Nghị quyết về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô.

Theo nghị quyết được Quốc hội thông qua, biển số ô tô đưa ra đấu giá là biển xe nền màu trắng, chữ và số màu đen (trừ biển số cấp cho ô tô của doanh nghiệp quân đội làm kinh tế; ô tô của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài; ô tô của tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài, cơ quan đại diện ngoại giao, đại diện lãnh sự... hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam).

Bộ Công an, tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm công khai biển số ô tô chưa đăng ký, dự kiến cấp mới. Tổ chức, cá nhân được lựa chọn biển số xe của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để đăng ký tham gia đấu giá.

Biển số xe không được lựa chọn để đấu giá hoặc đấu giá không thành được chuyển ngay vào hệ thống đăng ký, quản lý xe để đăng ký theo quy định.

Trong thời gian thực hiện nghị quyết này, Bộ Công an lựa chọn một tổ chức đấu giá tài sản bảo đảm điều kiện an toàn, an ninh mạng khi kết nối với hệ thống đăng ký, quản lý xe để tổ chức việc đấu giá biển số ô tô.

Nghị quyết quy định giá khởi điểm của một biển số ô tô đưa ra đấu giá là 40 triệu đồng; tiền đặt trước bằng giá khởi điểm của một biển số xe đưa ra đấu giá với bước giá là 5 triệu đồng.

Số tiền thu được từ đấu giá biển số ô tô sau khi trừ các khoản chi phí tổ chức đấu giá được nộp vào ngân sách Trung ương. Việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ đấu giá biển số xe sẽ do Chính phủ quy định cụ thể.

Trong trường hợp khi hết thời hạn mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham gia đấu giá, biển số ô tô đưa ra đấu giá được chuyển nhượng cho người đó.

Người trúng đấu giá biển số ô tô được giữ lại biển số ô tô trúng đấu giá trong trường hợp xe bị mất, hư hỏng không thể sử dụng được hoặc được chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho để đăng ký cho xe khác thuộc sở hữu của mình; được cấp lại biển số xe trúng đấu giá, văn bản xác nhận biển khi bị mất, mờ, hỏng.

Nhưng người trúng đấu giá không được chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho, để thừa kế biển số xe trúng đấu giá, trừ trường hợp chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho, để thừa kế xe gắn biển số trúng đấu giá.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ 1/7/2023 và thực hiện trong 3 năm trên toàn quốc. Trong quá trình thí điểm, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Bộ Công an theo dõi, có phương án giải quyết những vấn đề phát sinh để bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện nghị quyết được hiệu quả.

Tin liên quan