Sản lượng vận tải khách tăng mạnh trong 9 tháng đầu năm

TÔ HÀ
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Văn phòng Bộ GTVT cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2022, thị trường vận tải đã ghi nhận sự tăng trưởng tích cực ở các lĩnh vực, đặc biệt là vận tải hành khách. Dịch vụ logistics đã có những bước phát triển cả về chất lượng và quy mô.

San luong van tai khach tang manh trong 9 thang dau nam - Hinh anh 1
Vận tải hàng hóa đường sắt ước đạt 4,3 triệu tấn trong 9 tháng, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Cụ thể, sản lượng vận tải hàng hóa thông qua cảng biển ước tổng khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 9 tháng là 557,525 triệu tấn, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2021; tháng 9 là 62 triệu tấn, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2021. 

Trong lĩnh vực hàng không, khối lượng hàng hóa thông qua cảng hàng không 9 tháng ước đạt 01 triệu tấn, giảm 3,1% so với cùng kỳ năm 2021; số lượng hành khách thông qua cảng hàng không 9 tháng ước đạt 75 triệu khách, tăng 162,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Đối với vận tải đường thuỷ,  hàng hóa vận tải 9 tháng ước đạt 292,5 triệu tấn, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2021, luân chuyển hàng hóa ước đạt 63,9 tỷ tấn.km, tăng 12,5%. Sản lượng vận tải hành khách 9 tháng ước đạt 201,7 triệu lượt khách, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2021, luân chuyển hành khách 9 tháng ước đạt 3,15 tỷ lượt khách.km, tăng 12,5%.

Tương tự, vận tải hàng hóa đường sắt cũng ghi nhận kết quả ấn tượng, ước đạt 4,3 triệu tấn trong 9 tháng, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2021; luân chuyển hàng hóa ước đạt 3,4 tỷ tấn.km, tăng 22,4% so với cùng kỳ. Vận chuyển hành khách 9 tháng ước đạt 3,4 triệu lượt khách, tăng 176% so với cùng kỳ. Luân chuyển hành khách ước đạt 1,3 tỷ HK.km tăng 162,5% so với cùng kỳ.

Tin liên quan