Sở GTVT sẽ bị xem xét việc ủy quyền nếu bảo trì đường bộ không tốt

PHẠM CÔNG
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT tỉnh nào thực hiện không đầy đủ, chất lượng bảo trì đường bộ kém sẽ bị xem xét lại việc ủy quyền quản lý quốc lộ hoặc dự án sửa chữa đường bộ hàng năm.

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, thời gian qua, việc quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ tại các sở GTVT khu vực phía Bắc có chuyển biến tích cực, chất lượng được nâng cao. Kết quả này, góp phần đảm bảo ATGT, giảm các tiêu chí về TNGT. 
Tuy nhiên, chất lượng bảo dưỡng thường xuyên các tuyến quốc lộ của các sở GTVT còn khác nhau. Bên cạnh một số Sở GTVT làm tốt như: Quảng Ninh, Thái Bình, Phú Thọ... vẫn còn nhiều Sở GTVT chưa làm tốt, chất lượng bảo dưỡng thường xuyên còn nhiều tồn tại; việc quản lý và xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ chưa quyết liệt, triệt để.

Sở GTVT các tỉnh sẽ bị xem xét việc ủy quyền nếu bảo trì đường bộ không tốt. 

Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu, các Sở GTVT cần có kế hoạch sớm khắc phục hạn chế trong bảo dưỡng thường xuyên. Bên cạnh đó, kiểm tra, rà soát, xử lý dứt điểm vi phạm hành lang ATGT đường bộ. Cục Quản lý đường bộ I phối hợp với các Sở GTVT trên địa bàn triển khai thực hiện công tác bảo dưỡng thường xuyên và quản lý chặt hành lang an toàn đường bộ.
Đồng thời, tổ chức kiểm tra công tác quản lý bảo dưỡng của các Sở GTVT được ủy quyền trên địa bàn, báo cáo kết quả về Tổng cục Đường bộ Việt Nam.
Dù ủy quyền quản lý quốc lộ cho các Sở GTVT nhưng không buông lỏng quản lý. Sở GTVT nào thực hiện không đầy đủ, chất lượng bảo trì đường bộ kém sẽ bị xem xét lại việc ủy quyền quản lý quốc lộ hoặc dự án sửa chữa đường bộ hàng năm.

Tin liên quan