Tăng cường công tác triển khai, tuyên truyền, tổ chức thực hiện Nghị định số 47/2022/NĐ-CP

NGUYÊN LÊ
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Bộ GTVT vừa có Công văn số 9399/BGTVT-VT gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Sở Giao thông vận tải, Giao thông vận tải - Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai, tuyên truyền, tổ chức thực hiện Nghị định số 47/2022/NĐ-CP.

Tang cuong cong tac trien khai, tuyen truyen, to chuc thuc hien Nghi dinh so 47/2022/ND-CP - Hinh anh 1
Theo Nghị định số 47/2022/NĐ-CP, từ ngày 1/9 tới, không được sử dụng ô tô có sức chứa từ 10 chỗ trở lên để cải tạo thành xe ô tô dưới 10 chỗ (kể cả người lái xe) để kinh doanh vận tải hành khách.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại Văn bản số 5926/VPCP-CN ngày 09/9/2022, đổng thời để đảm bảo triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Nghị định số 47/2022/NĐ-CP, không làm ách tắc hoạt động kinh doanh vận tải và ảnh hưởng đến người dân, không để xảy ra trục lợi cá nhân, Bộ GTVT yêu cầu:

Tổng cục Đường bộ Việt Nam có giải pháp để thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành có ý kiến tại Văn bản số 5926/VPCP-CN ngày 09/9/2022; tiếp tục chủ trì, phối hợp Vụ Vận tải, Vụ Pháp chế, Vụ An toàn giao thông, Thanh tra Bộ, Cục Đăng kiểm Việt Nam, các Sở GTVT và cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành việc tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị định số 47/2022/NĐCP. Trong tuyên truyền, tập huấn cần chú trọng giải thích để người dân, doanh nghiệp hiểu và chấp hành tốt các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, trong đó có khoản 4 Điều 1 Nghị định số 47/2022/NĐ-CP (bổ sung khoản 3 Điều 13 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP); không làm ách tắc hoạt động kinh doanh vận tải và ảnh hưởng đến người dân, không để xảy ra trục lợi cá nhân.

Đồng thời, nghiên cứu, rà soát để đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT đảm bảo việc sử dụng Giấy phép lái xe phù hợp với số chỗ và kích thước nguyên thủy của phương tiện.

Sở GTVT, GTVT-XD các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ quan chuyên môn (Quản lý vận tải đường bộ, Thanh tra GTVT thuộc Sở, địa phương trên địa bàn của tỉnh) tiếp tục triển khai đến các đơn vị vận tải, đơn vị bến xe, hiệp hội nghề nghiệp trên địa bàn (nếu có) để phối thực hiện theo đúng 2 quy định của Nghị định số 47/2022/NĐ-CP và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại Văn bản số 5926/VPCP-CN ngày 09/9/2022.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn để đơn vị kinh doanh vận tải và người dẫn hiểu rõ quy định khi thực hiện, tránh hiểu nhầm nội dung; đồng thời cần tăng cường cung cấp thông tin đến cơ quan báo chí để phối hợp tuyên truyền, phổ biến các quy định mới trong hoạt động kinh doanh vận tải.

Bộ GTVT đề nghị Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam tiếp tục tuyên truyền đến hiệp hội thành viên và đơn vị kinh doanh vận tải, đơn vị bến xe để triển khai thực hiện theo đúng quy định của Nghị định số 47/2022/NĐ-CP và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại Văn bản số 5926/VPCP-CN ngày 09/9/2022. Bộ GTVT yêu cầu các Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT, Sở GTVTXD và cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện.

Tin liên quan