Thành lập Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội

KHẢI HOÀ
Chia sẻ

Giaothonghanoi - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 3886/QĐ-UBND về thành lập Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025.

Công trường xây dựng cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, dự án giao thông trọng điểm của thành phố Hà Nội.

Theo quyết định, Ban Chỉ đạo có 18 thành viên, trong đó: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh là Trưởng ban; Phó Trưởng ban gồm: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Đông; Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn (Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo); Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải; Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tổ chức kiểm tra, rà soát đánh giá, tổng hợp khó khăn, vướng mắc theo từng dự án; phân tích nguyên nhân, tồn tại, hạn chế và kiến nghị, đề xuất các giải pháp cụ thể, có tính khả thi cao nhằm thúc đẩy việc triển khai các công trình trọng điểm, nâng cao giải ngân và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Xem xét trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã và các chủ đầu tư trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong việc triển khai các công trình trọng điểm...

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội là cơ quan Thường trực giúp việc của Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tham mưu UBND thành phố định kỳ hằng quý (hoặc đột xuất theo yêu cầu) tổ chức giao ban kiểm điểm tiến độ triển khai thực hiện các công trình trọng điểm theo kế hoạch tiến độ được UBND thành phố phê duyệt.

Tin liên quan