Thay đổi giờ tàu khách Bắc - Nam để thi công dự án đường sắt

THỂ NY
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, đường sắt thay đổi lịch chạy tàu khách trên tuyến Bắc - Nam sau Tết để phù hợp tiến độ thi công gói 7.000 tỷ, trước mắt áp dụng từ ngày 14-28/2/2022.

Đường sắt thay đổi lịch chạy tàu khách trên tuyến Bắc - Nam sau Tết để phù hợp tiến độ thi công gói 7.000 tỷ. 

Theo đó, tàu Hà Nội - TP Hồ Chí Minh chạy thường xuyên hàng ngày các đôi tàu Thống nhất SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8, SE11/SE12.

Chiều Hà Nội đi, tàu SE3 xuất phát ga Hà Nội lúc 19h25, đến ga Sài Gòn lúc 6h22; Tàu SE5 xuất phát lúc 15h45, đến lúc 5h00; Tàu SE7 xuất phát lúc 6h00, đến lúc 18h25; Tàu SE11 xuất phát lúc 8h30, đến lúc 21h03.

Chiều TP Hồ Chí Minh đi, tàu SE4 xuất phát ga Sài Gòn lúc 20h10, đến ga Hà Nội lúc 8h21; Tàu SE6 xuất phát lúc 15h25, đến lúc 5h22; Tàu SE8 xuất phát lúc 6h00, đến lúc 19h15; Tàu SE12 xuất phát lúc 7h20, đến lúc 19h52.

Tàu Đà Nẵng - TP Hồ Chí Minh, chạy thường xuyên hàng ngày đôi tàu SE21/SE22. Tàu SE21 xuất phát ga Đà Nẵng lúc 8h30, đến ga Sài Gòn lúc 4h29; Tàu SE22 xuất phát ga Sài Gòn lúc 10h20, đến ga Đà Nẵng lúc 6h15.

Tàu Nha Trang - TP Hồ Chí Minh, chạy tàu SNT2 các ngày thứ 5, 6 hàng tuần; Tàu SNT1 chạy các ngày thứ 7, Chủ nhật hàng tuần. Tàu SNT1 xuất phát ga Nha Trang lúc 20h35, đến ga Sài Gòn lúc 5h37; Tàu SNT2 xuất phát ga Sài Gòn lúc 21h25, đến ga Nha Trang lúc 6h21.

Tàu Phan Thiết - TP Hồ Chí Minh, chạy đôi tàu SPT1/SPT2 các ngày thứ 6, 7, Chủ nhật hàng tuần. Tàu SPT1 xuất phát ga Phan Thiết lúc 13h05, đến ga Sài Gòn lúc 17h04; Tàu SPT2 xuất phát ga Sài Gòn lúc 6h45, đến ga Phan Thiết lúc 10h37.

Tàu Hà Nội - Vinh, chạy hàng ngày đôi tàu NA1/NA2. Tàu NA1 xuất phát ga Hà Nội lúc 22h15, đến ga Vinh lúc 5h30; Tàu NA2 xuất phát ga Vinh lúc 21h40, đến ga Hà Nội lúc 5h00.

Tin liên quan