Tổ chức khảo sát việc tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 tuổi

KHẢI HOÀ
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thăm dò, khảo sát việc tiêm vắc-xin cho trẻ em từ 5 tuổi trở lên, tham khảo kinh nghiệm quốc tế...

 Tổ chức khảo sát việc tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 tuổi.

Tại văn bản số 125/VPCP-KGVX ngày 6/1/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thăm dò, khảo sát việc tiêm vắc-xin cho trẻ em từ 5 tuổi trở lên, tham khảo kinh nghiệm quốc tế, các kinh nghiệm rút ra từ các địa phương trong nước, chuẩn bị kế hoạch tiêm vắc-xin cho trẻ em để đến trường học trực tiếp.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh hơn nữa việc tiêm vắc-xin, về nhu cầu vắc-xin cần nhập khẩu để bảo đảm mục tiêu đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo; thống nhất cách gọi các mũi tiêm để dễ theo dõi.

Ngày 6/1/2022, Văn phòng Chính phủ cũng có văn bản số 138/VPCP-KGVX đề nghị Bộ Y tế khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc mua vắc-xin để tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Tin liên quan