Tổng cục Đường bộ chấn chỉnh các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên về công tác bảo trì

QUÝ NGUYỄN
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên chưa làm tốt công tác bảo trì đường bộ, một số chủ đầu tư dự án chưa làm tròn trách nhiệm trong bảo trì đường bộ.

 Công tác bảo trì đường bộ trên đường Hồ Chí Minh.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản chấn chỉnh công tác bảo trì đường bộ đối với các tỉnh, TP khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Các địa phương được nhắc tên gồm  Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông.

Ngoài ra, các nhà đầu tư dự án BOT chưa làm tròn trách nhiệm công tác bảo trì tại các dự án ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên cũng được nhắc nhở.

Trong văn bản trên, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, thời gian qua, lưu lượng xe và tải trọng phương tiện tăng cao nhưng chưa có nguồn vốn để đầu tư cải tạo, nâng cấp.

Trong khi đó, hệ thống quốc lộ khu vực miền Trung và Tây Nguyên còn nhiều tuyến đã khai thác, sử dụng nhiều năm nhưng mặt đường đã hết thời hạn sử dụng.

Đặc biệt, vẫn còn nhiều trường hợp đơn vị quản lý tại địa bàn, nhà thầu bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa định kỳ, đột xuất, chủ đầu tư các dự án chưa làm tròn trách nhiệm trong bảo trì đường bộ. Điều này khiến một số tuyến đường hư hỏng, xuống cấp, gây khó khăn cho lưu thông và nguy cơ mất ATGT.

Để chấn chỉnh tình hình, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các sở GTVT chỉ đạo nhà thầu bảo dưỡng thường xuyên thực hiện đầy đủ việc tuần đường, kịp thời phát hiện hư hỏng, xuống cấp, mất ATGT, đề nghị sửa chữa theo quy định.

Đối với các đơn vị quản lý tuyến đường, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu phải thực hiện đầy đủ việc sửa chữa, vá dặm mặt đường hư hỏng; sửa chữa khơi thông cống, rãnh thoát nước, cắt cỏ, xén cây trong phạm vi hành lang đất dành cho đường bộ cản trở tầm nhìn.

Đối với Sở GTVT các tỉnh, TP nêu tên, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng thực hiện của nhà thầu quản lý tuyến đường. Trong đó, cần đánh giá, nghiệm thu chặt chẽ kết quả do nhà thầu thực hiện theo đúng quy định.

Đối với Cục Quản lý Đường bộ III, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu phối hợp với các sở GTVT kiểm tra, khắc phục hư hỏng, xuống cấp hoặc những tồn tại cần khắc phục, bảo đảm ATGT trên tuyến quốc lộ do đơn vị mình quản lý kịp thời, hiệu quả.

Đồng thời chỉ đạo nhà thầu thi công và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án sửa chữa định kỳ đảm bảo tiến độ, chất lượng và ATGT theo quy định.

Ngoài ra, Cục Quản lý Đường bộ II và Sở GTVT các địa phương có trách nhiệm phối hợp, tăng cường việc kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh công tác quản lý bảo dưỡng thường xuyên của các nhà đầu tư BOT tại các dự án BOT.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam nhấn mạnh, trường hợp nhà đầu tư BOT nào để xảy ra tỉnh trạng bảo trì chất lượng kém thì Cục Quản lý Đường bộ II và Sở GTVT các địa phương cần kiến nghị dừng thu phí theo quy định.

Tin liên quan