Từ 1/1/2023, Hải Phòng giảm 50% phí hạ tầng cảng biển

MINH QUÂN
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Giảm 50% mức thu phí đối với hàng hóa của đối tượng nộp phí khi vào cảng và dời cảng bằng phương tiện thủy nội địa hoạt động trên các tuyến đường thủy.

Từ 1/1/2023, Hải Phòng giảm 50% phí hạ tầng cảng biển. 

HĐND TP Hải Phòng ban hành Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 148/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của HĐND TP quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng.

Theo đó, HĐND TP Hải Phòng khoá XVI, Kỳ họp thứ 9 quyết nghị sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 148/2016/NQ- HĐND ngày 13/12/2016 của HĐND TP Hải Phòng quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực của khẩu cảng biển Hải Phòng.

Cụ thể, về đối tượng miễn, giảm thu phí quy định, miễn thu phí đối với hàng hóa nhập khẩu,hàng hóa xuất khẩu là hàng hóa phục vụ nhiệm vụ an ninh quốc phòng;hàng hóa viện trợ,cứu trợ nhân đạo.

Đồng thời, giảm 50% mức thu phí đối với hàng hóa của đối tượng nộp phí khi vào cảng và dời cảng bằng phương tiện thủy nội địa hoạt động trên các tuyến đường thủy.

Về trách nhiệm tổ chức thực hiện, HĐND TP Hải Phòng giao UBND TP Hải Phòng và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết đúng quy định của pháp luật. 

Giao Thường trực HĐND TP Hải Phòng, các Ban của HĐND TP, Tổ đại biểu HĐND TP và đại biểu HĐND TP giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND TP Hải Phòng khoá XVI, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 9/12/2022 và có hiệu lực từ ngày 1/1/2023.

Tin liên quan