Xây dựng Nghị định quy định thể thức bay chặn, bắt buộc tàu bay hạ cánh

BẢO NAM
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ GTVT, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan xây dựng Nghị định theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020).

Ảnh minh hoạ 

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo ý kiến của Thủ tướng về việc xây dựng Nghị định quy định thể thức bay chặn, bắt buộc tàu bay hạ cánh.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến đồng ý với đề nghị của Bộ Quốc phòng về việc xây dựng Nghị định quy định thể thức bay chặn, bắt buộc tàu bay hạ cánh tại cảng hàng không, sân bay, các biện pháp cưỡng chế khác đối với tàu bay.

Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ GTVT, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan xây dựng Nghị định theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020).

Điều 94 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam quy định “Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ GTVT quy định thể thức bay chặn, bắt buộc tàu bay hạ cánh tại cảng hàng không, sân bay, các biện pháp cưỡng chế khác đối với tàu bay”.

Tuy nhiên, theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, hiện nay không có hình thức thông tư liên tịch giữa các Bộ. Những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của từ hai bộ, cơ quan ngang bộ trở lên phải ban hành theo hình thức Nghị định của Chính phủ.

Bộ GTVT thống nhất đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ GTVT và các bộ, ngành liên quan xây dựng Nghị định này.

Tin liên quan