Đề nghị lùi thời hạn lắp đặt camera trên xe ô tô đến hết năm 2022

THỂ NY
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Cộng đồng các doanh nghiệp vận tải khách du lịch bằng xe ô tô tại Việt Nam vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị lùi thời hạn lắp đặt camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải.

Cộng đồng các doanh nghiệp vận tải khách du lịch bằng xe ô tô tại Việt Nam đề nghị lùi thời hạn lắp đặt camera trên xe ô tô đến hết năm 2022.

Lý do được đưa ra là tình hình đại dịch COVID-19 đã kéo dài từ năm 2020 đến nay và còn tiếp tục diễn biến phức tạp, làm cho ngành du lịch Việt Nam bị ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng. Gần như tất cả các doanh nghiệp du lịch ngừng hoạt động làm cho các doanh nghiệp vận tải khách du lịch bằng xe ô tô cũng phải ngừng hoạt động theo, do đó mục tiêu lắp camera trên phương tiện trước ngày 31/12/2021 khó thực hiện.

Vì vậy, Cộng đồng các doanh nghiệp vận tải khách du lịch bằng xe ô tô đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét cho doanh nghiệp vận tải khách du lịch bằng xe ô tô tiếp tục được lùi thời hạn lắp camera trên phương tiện vận tải, chậm nhất đến ngày 31/12/2022 phải hoàn thành.

Theo thống kê của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, đến nay mới có hơn 25.000 trên tổng số 200.000 phương tiện đã lắp camera, đạt khoảng hơn 12%, còn 88% số phương tiện chưa thực hiện.

Tin liên quan