Kiểm định xe máy tại Hà Nội: Xây dựng lộ trình đồng bộ, rõ ràng

Kiểm định xe máy tại Hà Nội: Xây dựng lộ trình đồng bộ, rõ ràng

Giaothonghanoi - Đề xuất kiểm định lại toàn bộ xe máy trên địa bàn TP Hà Nội để hạn chế khí thải ra môi trường được giới chuyên gia đánh giá là rất cần thiết. Tuy nhiên, hiện thực hóa ý tưởng này cần phải có một lộ trình đồng bộ và đặc biệt, phải bám sát hiện thực cuộc sống.