Các trường hợp cảnh sát cơ động được kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện

BẢO NAM
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Bộ Công an đang dự thảo Thông tư quy định quy trình hoạt động tuần tra, kiểm soát của Cảnh sát cơ động; trong đó đề xuất rõ các trường hợp cảnh sát cơ động được kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện, đồ vật, tài liệu.

Cac truong hop canh sat co dong duoc kiem tra, kiem soat nguoi, phuong tien - Hinh anh 1
Việc kiểm soát người, phương tiện, đồ vật, tài liệu được tiến hành trong trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự... 
Cụ thể, dự thảo đề xuất: Việc kiểm soát người, phương tiện, đồ vật, tài liệu được tiến hành trong các trường hợp sau:

a) Khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự;

b) Khi có căn cứ để cho rằng trong người, phương tiện có cất giấu đồ vật, tài liệu, phương tiện được sử dụng để vi phạm pháp luật, nếu không kiểm tra, kiểm soát ngay thì đồ vật, tài liệu, phương tiện đó bị tẩu tán, tiêu hủy;

c) Khi phát hiện người phạm tội quả tang, người đang bị truy nã.

d) Khi phát hiện người, phương tiện, đồ vật, tài liệu, tài sản có thông báo truy tìm.

Khi phát hiện các trường hợp trên thì cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện hoạt động tuần tra, kiểm soát tiến hành xử lý theo quy định về xử lý vi phạm trong tuần tra, kiểm soát; áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với các hành vi vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự.

Dự thảo cũng quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát cơ động khi thực hiện hoạt động tuần tra, kiểm soát.

Theo đó, Cảnh sát cơ động khi thực hiện hoạt động tuần tra, kiểm soát có nhiệm vụ chấp hành nghiêm sự chỉ huy, chỉ đạo của cấp trên và kế hoạch, phương án tuần tra, kiểm soát đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Bảo đảm an ninh, trật tự trong phạm vi địa bàn, khu vực, mục tiêu, tuyến tuần tra, kiểm soát; phát hiện, ngăn chặn và xử lý hoặc đề nghị người có thẩm quyền xử lý kịp thời, nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật. Phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an nhân dân đấu tranh phòng, chống tội phạm và hành vi vi phạm khác thuộc địa bàn, khu vực, mục tiêu, tuyến được phân công tuần tra, kiểm soát.

Về quyền hạn, dự thảo quy định Cảnh sát cơ động có quyền kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện, đồ vật, tài liệu theo quy định của pháp luật khi thực hiện hoạt động tuần tra, kiểm soát. Phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm pháp luật theo thẩm quyền. Huy động người, phương tiện, thiết bị dân sự của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định tại Điều 16 Luật Cảnh sát cơ động.

Cảnh sát cơ động khi thực hiện hoạt động tuần tra, kiểm soát có quyền sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phục vụ hoạt động tuần tra, kiểm soát theo quy định của pháp luật và của Bộ Công an.

Dự thảo nêu rõ, khi phát hiện vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự, cán bộ, chiến sĩ tuần tra, kiểm soát phải ngăn chặn, đình chỉ ngay hành vi vi phạm và thông báo hành vi vi phạm cho người vi phạm biết.

Trường hợp hành vi vi phạm pháp luật là vi phạm hành chính thì cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện hoạt động tuần tra, kiểm soát ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền xử phạt của mình; trường hợp không thuộc thẩm quyền xử phạt của mình thì lập biên bản, áp dụng các biện pháp ngăn chặn cần thiết và chuyển ngay cho người có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Trường hợp phát hiện người phạm tội quả tang, người đang bị truy nã thì cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện hoạt động tuần tra, kiểm soát phải ngăn chặn, bắt giữ, vô hiệu hóa hành vi vi phạm và báo cáo ngay người có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trường hợp phát hiện người có thông báo truy tìm thì cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện hoạt động tuần tra, kiểm soát ghi nhận thông tin về người đó (đặc điểm về người, trang phục, phương tiện...), đồng thời báo cáo để Trưởng ca liên hệ, phối hợp với cơ quan thông báo truy tìm hoặc Công an xã, phường, thị trấn xử lý theo đúng quy định.

Trường hợp phát hiện phương tiện, đồ vật, tài liệu, tài sản có thông báo truy tìm thì cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện hoạt động tuần tra, kiểm soát bảo vệ hiện trường, thông qua các thiết bị kỹ thuật ghi nhận thông tin về phương tiện, đồ vật, tài liệu, tài sản đó, đồng thời báo cáo để Trưởng ca liên hệ, phối hợp với cơ quan thông báo truy tìm hoặc Công an xã, phường, thị trấn xử lý theo đúng quy định.

Tin liên quan