Các tuyến xe buýt điều chỉnh lộ trình phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

 
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tổng Công ty vận tải Hà Nội - Transerco vừa thông tin về phương án điều chỉnh lộ trình các tuyến xe buýt từ ngày 25/1/2021 đến ngày 2/2/2021.

Theo đó các tuyến buýt điều chỉnh lộ trình tạm thời trong thời gian trên gồm: 01; 03A; 11; 22A; 22B; 32; 35A; 39; 45; 49; CNG 03; 21B; 50; 18; 87; 60A; 60B; 103A; 103B.

 
 
 
 
 
 
 

Văn Sinh

Tin liên quan