Chính thức đổi tên “Trạm thu giá” thành “Trạm thu phí”

 
Chia sẻ

Đó là nội dung thông tin được Tổng cục Đường bộ Việt Nam phát đi trong Thông cáo số 4224/TCĐBVN-TC ngày 10/7 về việc triển khai việc sử dụng tên gọi trạm thu phí.

Các trạm BOT sẽ chính thức đổi lại từ Trạm thu giá thành Trạm thu phí. Ảnh: Việt Linh

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, việc đổi tên từ “Trạm thu giá” thành “Trạm thu phí” được thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT và chỉ đạo của Bộ GTVT để thống nhất tên gọi dễ hiểu, đơn giản, được người dân và doanh nghiệp đồng tình chấp nhận.

Theo đó, sẽ thay thế từ “giá” thành từ “phí” trong các cụm từ “Trạm thu giá”, “biểu giá”, “mức giá” trên hệ thống biển tên trạm, biển chỉ dẫn, bảng niêm yết mức thu và trên vé thu tại các trạm thu phí. Thời gian hoàn thành việc đổi tên này trước ngày 20/7. Đối với vé đã in, các đơn vị tiếp tục sử dụng hết đến khi phát hành vé mới.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam giao các Cục Quản lý Đường bộ và Cục Quản lý Đường bộ cao tốc kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các đơn vị thuộc địa bàn quản lý, báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam trước ngày 25/7.

Quý Nguyễn

Tin liên quan