Chưa phân cấp cho UBND cấp tỉnh thực hiện gác chắn đường ngang

MINH QUÂN
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Thủ tướng Chính phủ chưa phân cấp cho UBND cấp tỉnh thực hiện gác chắn đường ngang và chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn giao thông tại đường ngang.

Chua phan cap cho UBND cap tinh thuc hien gac chan duong ngang - Hinh anh 1
Chưa phân cấp cho UBND cấp tỉnh thực hiện gác chắn đường ngang 

Công văn số 6941/VPCP-CN ngày 14/10/2022 của Văn phòng Chính phủ nêu rõ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đồng ý với ý kiến của Bộ Tư pháp về việc tạm thời chưa sửa đổi, bổ sung Nghị định số 56/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt để chưa phân cấp cho UBND cấp tỉnh thực hiện gác chắn đường ngang và chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn giao thông tại đường ngang.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải tổng kết việc thực hiện Luật Đường sắt, tiếp tục đánh giá công tác quản lý đường ngang, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan (Bộ Giao thông vận tải, UBND các cấp, doanh nghiệp đường sắt) trong thực hiện gác chắn đường ngang và chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn giao thông tại đường ngang trên địa bàn đường sắt đi qua; đánh giá nguồn lực, năng lực tiếp nhận phân cấp của địa phương và ảnh hưởng của phân cấp đến hoạt động của doanh nghiệp đường sắt; trường hợp cần thiết, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Luật Đường sắt và Nghị định số 56/2018/NĐ-CP.

Tin liên quan