Danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu ngành giao thông vận tải

TÔ HÀ
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định số 1639/QĐ-TTg ngày 28/12/2022 ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu ngành giao thông vận tải.

Danh muc dich vu su nghiep cong co ban, thiet yeu nganh giao thong van tai - Hinh anh 1
 Ảnh minh hoạ.

Theo đó, Danh mục dịch vụ sự nghiệp công thiết yếu ngành giao thông vận tải gồm:

1- Xử lý, truyền phát thông tin an ninh hàng hải. 

2- Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn về giao thông vận tải. 

3- Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

4- Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa.

Danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản: Vận hành khai thác bến phà đường bộ.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn triển khai việc thực hiện cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu trên; căn cứ tình hình thực tế thực hiện từng giai đoạn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu cho phù hợp để làm cơ sở triển khai cung cấp các dịch vụ công cơ bản, thiết yếu theo quy định của pháp luật.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu trên quyết định hoặc ủy quyền cho cơ quan trực thuộc lựa chọn đơn vị để cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo hình thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu.

Đồng thời, rà soát, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập để đảm bảo cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu và phù hợp với mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; bảo đảm đủ ngân sách để thực hiện các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành.

Tin liên quan