Đề xuất tiêu chuẩn, định mức xe ô tô phục vụ công tác của đơn vị sự nghiệp công lập

KHẢI HOÀ
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công. Theo đó, dự thảo quy định rõ về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của đơn vị sự nghiệp công lập.

De xuat tieu chuan, dinh muc xe o to phuc vu cong tac cua don vi su nghiep cong lap - Hinh anh 1
 Giá mua xe ô tô phục vụ công tác chung tối đa là 950 triệu đồng/xe.

Bộ Tài chính cho biết, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc bộ, cơ quan trung ương được giao quyền tự chủ lớn. Vì vậy, định mức xe được quy định tại dự thảo căn cứ vào số biên chế được giao.

Trong đó, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo, dạy nghề thường có số biên chế lớn hơn các đơn vị sự nghiệp công lập của các lĩnh vực khác, do đó, số biên chế để xác định định mức sử dụng xe cao hơn so với các đơn vị sự nghiệp công lập khác.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh, tiêu chí xác định số lượng xe ô tô phục vụ công tác chung tương tự như với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, cơ quan trung ương và tổng cục.

Theo đó, định mức, tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc bộ, cơ quan trung ương, tổng cục và đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh (trừ đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo, dạy nghề) được xác định như sau:

Đơn vị có số biên chế đến 50 người được trang bị tối đa 1 xe. Tương tự đối với các đơn vị có biên chế từ trên 50 người đến 100 người là 2 xe.

Đơn vị có biên chế từ 100 người đến 200 người là 3 xe; đơn vị có biên chế từ 200 người đến 500 người là 4 xe.

Đơn vị có biên chế từ 500 người đến 1.000 người là 5 xe và đơn vị có từ trên 1.000 trở lên được trang bị tối đa 6 xe.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc bộ, cơ quan trung ương, tổng cục và cấp tỉnh thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo, dạy nghề được trang bị 1 xe nếu đơn vị có biên chế đến 100 người.

Đơn vị có từ 100 người đến 300 người được trang bị tối đa 2 xe. Đơn vị có từ trên 300 người đến 500 người được trang bị tối đa 3 xe.

Đơn vị có từ trên 500 người đến 1.000 người được trang bị tối đa 4 xe. Đơn vị có từ trên 1.000 người đến 2.000 người tối đa 5 xe và đơn vị có từ trên 2.000 người được trang bị tối đa 6 xe.

Dự thảo nghị định cũng quy định việc quản lý xe ô tô phục vụ công tác chung tại các đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện theo phương thức quản lý trực tiếp.

Riêng đối với đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi thường xuyên có số biên chế dưới 25 người thì không trang bị xe ô tô phục vụ công tác chung.

Trường hợp có đối tượng được sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung thì sẽ thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe ô tô hoặc thuê dịch vụ xe ô tô khi đi công tác.

Theo dự thảo, giá mua xe ô tô phục vụ công tác chung được dự thảo nghị định quy định tối đa là 950 triệu đồng/xe.

Trường hợp cần thiết phải mua xe từ 12 -16 chỗ ngồi thì mức giá tối đa là 1,3 tỷ đồng/xe.

Trường hợp thường xuyên phải đi công tác đến địa bàn miền núi, hải đảo, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thì được trang bị xe ô tô 7 hoặc 8 chỗ ngồi 2 cầu với mức giá tối đa 1,6 tỷ đồng/xe.

Tin liên quan