Hà Nội: Sẽ rà soát các tuyến đường đề xuất thực hiện tưới nước rửa đường

 
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Sở Xây dựng Hà Nội vừa có Công văn số 4678/SXD-HT gửi UBND các quận, huyện, thị xã về việc triển khai thực hiện công tác tưới nước, rửa đường đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn TP.

Theo nội dung Công văn số 4678/SXD-HT, ngày 29/5/2020, UBND TP có văn bản số 2029/UBND-ĐT về việc thực hiện công tác tưới nước, rửa đường đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn TP. Trong đó, yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã chủ động và chịu trách nhiệm về phương án, danh mục tuyến đường, khối lượng duy trì vệ sinh thường xuyên và không thường xuyên công tác tưới nước rửa đường phù hợp với thực tế, khả năng cân đối ngân sách của quận, huyện, thị xã; đảm bảo hiệu quả và tránh lãnh phí; không chồng lấn với hoạt động của xe quét hút; không tưới nước rửa đường trong ngày mưa; tổ chức lựa chọn đơn vị đủ năng lực thực hiện công tác tưới nước rửa đường theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ.
Thực hiện chỉ đạo của UBND TP, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã: Thực hiện rà soát, tính toán khối lượng, tần suất, phạm vi các tuyến đường đề xuất thực hiện tưới nước rửa đường trên địa bàn theo thực tế, đúng chủ trương của UBND TP; rà soát đảm bảo nguồn kinh phí phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của quận, huyện, thị xã theo hướng dẫn của Sở Tài chính tại văn bản số 3534/STC-QLNS ngày 5/6/2020 về việc thực hiện công tác tưới nước rửa đường đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn TP. Trước khi tổ chức lựa chọn đơn vị đủ năng lực thực hiện công tác tưới nước rửa đường theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ cần báo cáo khối lượng từ thời điểm dự kiến bắt đầu thực hiện đến hết năm 2020 tới Sở Xây dựng để tổng hợp.
Sở Xây dựng cũng sẽ phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện kiểm tra, rà soát thực tế công tác chuẩn bị triển khai tưới nước rửa đường trên một số địa bàn. Bao gồm phạm vi các tuyến đường đề xuất, tần suất tưới nước rửa đường; kiểm tra khối lượng đề xuất đảm bảo tuân thủ các yêu cầu nêu trên của UBND TP.

Nguyên Bảo

Tin liên quan