Hoài Đức gắn biển tên đường Vạn Xuân

 
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Chiều 16/1, UBND huyện Hoài Đức đã công bố Quyết định và gắn biển tên đường Vạn Xuân được cho đoạn Quốc lộ 32 (đoạn từ Km 13 đến Km 17), với điểm đầu bắt đầu từ cổng chào huyện, điểm cuối là khu thị Tân Tây Đô.

Lãnh đạo huyện Hoài Đức gắn biển tên đường Vạn Xuân.

Với chủ trương đầu tư hạ tầng, tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội, trong thời gian qua, các tuyến đường giao thông của huyện Hoài Đức đã được quy hoạch và đầu tư. Nhiều tuyến đường được chỉnh trang, mở rộng và làm mới, từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Việc đặt tên đường trên địa bàn huyện góp phần thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong hoạt động giao dịch hành chính, kinh tế, văn hóa - xã hội; an ninh trật tự.

Sau khi gắn biển tên đường Vạn Xuân, huyện Hoài Đức sẽ tiếp tục chỉ đạo duy trì, chỉnh trang các tuyến đường kiểu mẫu đảm bảo “sáng - xanh - sạch - đẹp”. Đồng thời tổ chức tuyên truyền đến mọi tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa của tuyến đường mang tên Vạn Xuân, nhằm bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống và quảng bá những di tích lịch sử của địa phương, thúc đẩy phát triển ngành dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện. 

Trần Thụ

Tin liên quan