Kiện toàn nhân sự Cục Đường bộ Việt Nam

TÔ HÀ
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Triển khai Quyết định 1218/2022/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đường bộ Việt Nam, ngày 1/10, Cục Đường bộ Việt Nam tổ chức công bố các quyết định về kiện toàn công tác cán bộ.

Kien toan nhan su Cuc Duong bo Viet Nam - Hinh anh 1
Quang cảnh buổi Lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ. 

Theo đó, từ ngày 1/10, ông Hoàng Mạnh Trí, Vụ trưởng Vụ Tổ chức hành chính chuyển đổi sang Trưởng phòng Tổ chức hành chính. Bà Hoàng Hồng Hạnh, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Pháp chế - Thanh tra chuyển đổi sang Trưởng phòng Pháp chế - Thanh tra.

Ông Trần Văn Ngọ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Đầu tư chuyển đổi sang Trưởng phòng Kế hoạch và Đầu tư. Ông Đinh Cao Thắng, Vụ trưởng Vụ Tài chính chuyển đổi sang Trưởng phòng Tài chính. Ông Tô Nam Toàn, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ Môi trường và Hợp tác Quốc tế chuyển đổi sang Trưởng phòng Khoa học Công nghệ Môi trường và Hợp tác Quốc tế.

Đáng chú ý, Vụ Quản lý bảo trì đường bộ và Vụ An toàn giao thông thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam được sáp nhập thành Phòng Quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông. Ông Lê Hồng Điệp, Vụ trưởng Vụ quản lý bảo trì đường bộ được chuyển đổi sang Trưởng Phòng quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông.

2 vụ Vận tải, Phương tiện và người lái được sáp nhập thành Phòng Quản lý vận tải phương tiện người lái. Ông Lương Duyên Thống, Vụ trưởng Vụ phương tiện và người lái được chuyển sang Trưởng phòng quản lý vận tải phương tiện người lái.

Các phó Vụ trưởng các Vụ thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng được chuyển đổi sang chức vụ các Phó trưởng phòng tương ứng.

Cũng trong ngày 1/10, Cục Đường bộ Việt Nam cũng công bố các quyết định chuyển đổi chức vụ Cục trưởng, các Phó Cục trưởng của Cục quản lý xây dựng đường bộ sang Cục trưởng, các Phó Chi cục trưởng Chi cục quản lý đầu tư xây dựng đường bộ.

Cục trưởng, Cục phó các Cục quản lý Đường bộ khu vực I, II, III, IV được chuyển đổi sang Giám đốc, Phó Giám đốc các Khu quản lý đường bộ.

Đồng thời công bố các quyết định chuyển đổi chức vụ người đứng đầu, cấp phó các Vụ, đơn vị sự nghiệp thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam sang Cục Đường bộ Việt Nam.

Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đường bộ Việt Nam và Cục Đường cao tốc Việt Nam trên cơ sở tách ra từ Tổng cục Đường bộ Việt Nam theo Nghị định số 56/2002/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hàn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông Vận tải.

Tin liên quan