Quy định mới về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo

BẢO NAM
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tổ chức quản lý hoặc kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị được giao tổ chức quản lý đối với các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo khác được công bố theo quy định của pháp luật về giao thông đường thủy nội địa.

Quy dinh moi ve quan ly tuyen van tai thuy tu bo ra dao - Hinh anh 1
Quy định mới về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo. 

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư 24/2022 sửa đổi, bổ sung các Thông tư quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo.

Theo đó, Cục Hàng hải Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức quản lý hoạt động vận tải thủy trên tuyến quy định theo quy định của pháp luật hàng hải và giao thông đường thủy nội địa.

Cục Hàng hải Việt Nam cũng sẽ chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra, hướng dẫn việc thực thi, chấp hành các quy định của pháp luật về hàng hải, đường thủy nội địa đối với các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo được Bộ GTVT phân cấp cho UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tổ chức quản lý hoặc kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị được giao tổ chức quản lý đối với các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo khác được công bố theo quy định của pháp luật về giao thông đường thủy nội địa.

Cùng đó, tổ chức kiểm tra, hướng dẫn việc thực thi, chấp hành các quy định của pháp luật về đường thuỷ nội địa đối với các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo được Bộ GTVT phân cấp cho các Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trên cơ sở đề xuất của UBND các tỉnh, thành phố, Bộ GTVT xem xét, phân cấp việc tổ chức quản lý hoạt động vận tải thủy trên tuyến được đề xuất phân cấp theo quy định hiện hành.

Thông tư mới cũng quy định vấn đề thủ tục đăng ký vận tải hành khách cố định trên tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư, với những hướng dẫn cụ thể về hồ sơ, địa điểm tiếp nhận...

Theo quy định, chậm nhất không quá 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, cảng vụ hàng hải khu vực gửi xin ý kiến bằng văn bản của Sở GTVT nơi có cảng, bến đón trả khách do địa phương quản lý. Sở GTVT có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản.

Đối với các tuyến được Bộ GTVT phân cấp, chậm nhất không quá 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan, đơn vị chức năng được UBND các tỉnh, thành phố giao nhiệm vụ gửi xin ý kiến bằng văn bản của cảng vụ hàng hải khu vực, cảng vụ đường thủy nội địa nơi có tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo đi qua. Cảng vụ có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản.

Chậm nhất không quá 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, cảng vụ hàng hải khu vực, cơ quan, đơn vị chức năng được UBND các tỉnh, thành phố giao nhiệm vụ (trường hợp được phân cấp) xem xét.

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định, phải có văn bản chấp thuận theo mẫu, gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc gửi trực tuyến qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến cho tổ chức, cá nhân vận tải khách cố định trên tuyến. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, trả lại hồ sơ và trả lời nêu rõ lý do.

Thông tư mới có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2022.

Tin liên quan