Quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”

KHẢI HOÀ
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Thông tư 124/2021/TT-BCA quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

 Quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.  Ảnh minh hoạ

Thông tư này quy định về nguyên tắc, tiêu chí, trình tự, thủ tục, thẩm quyền xét duyệt, công nhận khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/02/2022 và thay thế Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự".

Theo đó, khu dân cư được công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” khi đạt đủ các tiêu chí sau đây:

- Đầu năm, Chi bộ có nghị quyết, khu dân cư có đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; 100% hộ gia đình thường xuyên sinh sống trên địa bàn đăng ký tham gia xây dựng khu dân cư “An toàn về an ninh, trật tự”;

- Triển khai, thực hiện đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương về công tác bảo đảm an ninh, trật tự;

- Không để xảy ra một trong các trường hợp sau: Hoạt động chống Đảng, chống chính quyền, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Hoạt động phá hoại các mục tiêu, công trình kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng; Tuyên truyền, phát triển đạo trái pháp luật; Có hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc, tranh chấp, khiếu kiện gây phức tạp về an ninh, trật tự; Hoạt động ly khai, đòi tự trị; Mâu thuẫn, tranh chấp phức tạp, kéo dài trong nội bộ nhân dân; Kích động, xúi giục, cưỡng ép, dụ dỗ, mua chuộc, lôi kéo người khác tập trung đông người khiếu nại, gây rối an ninh, trật tự công cộng hoặc lợi dụng việc khiếu nại để tuyên truyền chống Nhà nước; Xâm phạm lợi ích của Nhà nước; xuyên tạc, vu khống, đe dọa, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức, người có trách nhiệm được phân công giải quyết khiếu nại, tố cáo;

- Thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp luật khác ở khu dân cư, bao gồm: Kiềm chế, làm giảm các loại tội phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật khác so với năm trước; Không để xảy ra tội phạm nghiêm trọng và không có công dân của khu dân cư phạm tội nghiêm trọng trở lên; Không có tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội; không phát sinh người mắc tệ nạn xã hội; người mắc tệ nạn xã hội (nếu có) phải được kịp thời phát hiện; thực hiện hiệu quả công tác quản lý, giáo dục đối tượng về an ninh, trật tự ở khu dân cư; Không để xảy ra một trong các trường hợp: Cháy, nổ, tai nạn giao thông, tai nạn lao động nghiêm trọng trở lên;

- Thành viên lực lượng nòng cốt làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự của của khu dân cư hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

Việc xét duyệt, công nhận khu dân cư, xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" được thực hiện mỗi năm một lần. Việc xét duyệt phải đảm bảo chính xác, công khai, dân chủ và đúng quy định.

Tin liên quan