Sửa quy định phòng cháy, chữa cháy đối với xe hợp đồng, xe du lịch

MINH QUÂN
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư số 17/2022/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29-5-2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

Sửa quy định phòng cháy, chữa cháy đối với xe hợp đồng, xe du lịch. 

Điều 1 của Thông tư đã sửa đổi quy định về phòng cháy, chữa cháy đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, du lịch như sau:

- Trên xe phải trang bị dụng cụ thoát hiểm.

- Bảo đảm điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP.

Theo quy định hiện hành của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT, trên xe chỉ cần trang bị dụng cụ thoát hiểm, bình chữa cháy còn sử dụng được và còn hạn theo quy định. Như vậy, so với quy định hiện hành, thì yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy đối với xe ô tô hợp đồng sẽ phải bảo đảm một số yêu cầu như: Xe ô tô từ 4 chỗ ngồi trở lên phải bảo đảm điều kiện hoạt động đã được kiểm định.

Xe ô tô trên 9 chỗ ngồi có phương tiện chữa cháy phù hợp với tính chất, đặc điểm hoạt động bảo đảm số lượng, chất lượng phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy, chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an.

Thông tư số 17/2022/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 15-9-2022.

Tin liên quan