Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe

KHẢI HOÀ
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đường bộ.

 Ảnh minh hoạ

Trong đó, Bộ Giao thông vận tải đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe và dịch vụ sát hạch lái xe.

Bộ Giao thông vận tải cho biết, để tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe, Bộ đã đề xuất sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 6 của Nghị định nêu trên theo hướng chỉ quy định cơ sở đào tạo lái xe có xe tập lái các hạng thuộc quyền sử dụng hợp pháp của đơn vị mà không yêu cầu các xe tập lái này phải thuộc quyền sở hữu của đơn vị.

Cụ thể, theo quy định tại Nghị định số 65/2016/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 138/2018/NĐ-CP), cơ sở đào tạo lái xe ô tô phải có xe tập lái các hạng được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xe tập lái; trường hợp cơ sở đào tạo có dịch vụ sát hạch lái xe, căn cứ thời gian sử dụng xe sát hạch vào mục đích sát hạch, được phép sử dụng xe sát hạch để vừa thực hiện sát hạch lái xe, vừa đào tạo lái xe nhưng số lượng xe sát hạch dùng để tính lưu lượng đào tạo không quá 50% số xe sát hạch sử dụng để dạy lái.

Tại dự thảo, Bộ Giao thông vận tải đề xuất cơ sở đào tạo lái xe ô tô phải có xe tập lái các hạng thuộc quyền sử dụng hợp pháp của cơ sở đào tạo lái xe; được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xe tập lái; trường hợp cơ sở đào tạo có dịch vụ sát hạch lái xe, căn cứ thời gian sử dụng xe sát hạch vào mục đích sát hạch, được phép sử dụng xe sát hạch để vừa thực hiện sát hạch lái xe, vừa đào tạo lái xe nhưng số lượng xe sát hạch dùng để tính lưu lượng đào tạo không quá 50% số xe sát hạch sử dụng để dạy lái.

Nếu đề xuất này được thông qua sẽ tạo điều kiện thuận lợi rất lớn cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe.

Tin liên quan