Xe kinh doanh vận tải phải lắp camera giám sát hành trình mới được cấp phù hiệu

BẢO NAM
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Theo Nghị định 47/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/1/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô chính thức có hiệu lực từ ngày 1/9/2022, từ ngày 1/7/2023, xe kinh doanh vận tải phải lắp camera hành trình mới được cấp phù hiệu, biển hiệu.

 Xe kinh doanh vận tải phải lắp camera giám sát hành trình mới được cấp phù hiệu

Cụ thể, theo Nghị định mới, từ ngày 1/7/2023, đơn vị kinh doanh vận tải sử dụng xe ô tô kinh doanh vận tải thuộc đối tượng phải lắp camera theo quy định của Nghị định này, khi tham gia kinh doanh vận tải lần đầu phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình có tích hợp camera để được cấp phù hiệu, biển hiệu. Thiết bị giám sát hành trình có tích hợp camera phải đáp ứng đầy đủ các quy định pháp luật.

Phù hiệu là mẫu giấy hoặc mẫu tem được cấp cho phương tiện hoạt động vận tải. Đây là giấy tờ buộc phương tiện phải dán khi lưu thông trên đường.

Những xe kinh doanh vận tải buộc phải lắp camera hành trình bao gồm: Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách có sức chứa từ 9 chỗ (kể cả người lái xe) trở lên (theo khoản 2 Điều 13 Nghị định 10/2020/NĐ-CP); ô tô kinh doanh vận tải hàng hoá bằng container, xe đầu kéo (theo khoản 2 Điều 14 Nghị định 10/2020/NĐ-CP).

Như vậy, từ ngày 1/7/2023, các xe ô tô kinh doanh vận tải nêu trên nếu muốn được cấp phù hiệu và biển hiệu để tham gia giao  thông phải lắp camera hành trình theo đúng điều kiện quy định.

Tin liên quan