Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030

Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030

Giaothonghanoi - Ngày 19/10, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã ký ban hành Quyết định số 1769/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, đến năm 2030, quy hoạch 9 tuyến đường sắt mới, tổng chiều dài 2.362 km.