Tổng kiểm soát phương tiện, người dân cần mang những giấy tờ gì khi tham gia giao thông?

Tổng kiểm soát phương tiện, người dân cần mang những giấy tờ gì khi tham gia giao thông?

Giaothonghanoi - Khi tham gia giao thông, có những loại giấy tờ người điều khiển phương tiện bắt buộc phải luôn mang theo. Trong đợt tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ, CSGT có thể dừng xe kiểm soát ngay cả khi không có lỗi ban đầu. Khi CSGT kiểm tra, nếu thiếu hoặc không có giấy tờ đều có thể bị xử phạt.