Hiểm họa từ những cây xăng gần khu dân cư

Hiểm họa từ những cây xăng gần khu dân cư

Không thể phủ nhận việc các cây xăng nằm ở các tuyến dân cư đã đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của người dân. Tuy nhiên, nếu các quy định về an toàn cháy nổ chưa được đáp ứng thì đây lại là những mối nguy hiểm lớn đối với người dân.