Transerco nỗ lực vượt khó đầu năm 2023

Transerco nỗ lực vượt khó đầu năm 2023

Giaothonghanoi - Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã chủ động triển khai các kế hoạch công tác, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch trọng tâm ngay từ các tháng đầu của năm 2023; duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ được Thành phố giao.