Tận lực hỗ trợ cho vận tải các tỉnh phía Nam

Tận lực hỗ trợ cho vận tải các tỉnh phía Nam

Giaothonghanoi - TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam cần được hỗ trợ tối đa trong công tác vận tải và tổ chức giao thông nhằm phục vụ một cách tốt nhất cho việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19.