Người đi bộ vi phạm giao thông: Chế tài có nhưng khó thực hiện

Người đi bộ vi phạm giao thông: Chế tài có nhưng khó thực hiện

Giaothonghanoi - Mặc dù chế tài xử phạt đã tăng nặng hơn nhưng tình trạng người đi bộ vi phạm giao thông vẫn diễn ra phổ biến. Theo luật sư Bùi Đình Ứng – Đoàn Luật sư Hà Nội, vấn đề quan trọng nhất vẫn là ý thức của nhiều người đi bộ chưa cao, còn tâm lý chủ quan, tùy tiện.